Fort Amsterdam

  • 24/12/2017
  • Erwin Damhuis

Ambon is eeuwenlang Nederlands bezit geweest. De Verenigde Oostindische Compagnie bestuurde het eiland tijdens de Gouden Eeuw. Op Ambon en de omliggende eilanden werden vele kruiden en specerijen verbouwd. De VOC had het alleenrecht op het verhandelen van deze kostbare goederen. Om de schepen en de ladingen goed te beschermen, werden overal forten gebouwd. Allereerst bedoeld als opslagruimte en natuurlijk ook ter verdediging. Fort Amsterdam is één van die forten.
Het fort was oorspronkelijk in het bezit van de Portugezen. Deze hadden naast het handelen ook de missie om zoveel mogelijk inlanders te bekeren. Dit maakte de Portugezen impopulair en daar maakten de Nederlanders dankbaar gebruik van. Zij stookten de inwoners op tegen de Portugezen, omdat de Nederlanders geen belang bij het bekeren van de inwoners had. Dus kozen zij tenslotte voor de minst kwade bezetter en kwamen in opstand tegen de Portugezen. Nadat de Portugezen waren verjaagd, namen de Nederlanders het fort over en gebruikten het als handelspost.
Het fort staat na al die jaren nog steeds fier overeind en toont geen tekenen van verval. Via een houten trap kom je op de bovenste verdieping en heb je uitzicht over de baai. Rondom het fort zijn zware muren met kantelen gebouwd, waar de Nederlanders met behulp van kanonnen het fort konden verdedigen. 
Naast het fort staat een klein bijgebouw, dat tegenwoordig dienst doen als toilet en tentoonstellingsruimte. Kijk hier voor een fotoreportage. Kijk hier voor een korte film over Fort Amsterdam.
Share our website