Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen?

  • 26/01/2018
  • Erwin Damhuis

Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? De eerste zin van één van Nederlandse bekendste series op TV: Hamelen. Maar Hamelen staat ook synoniem voor de rattenvanger van Hamelen. Het verhaal gaat dat de stad Hamelen ontzettend veel last had van ratten. Alles wat de inwoners deden om dit ongedierte te verjagen, mislukte. Uiteindelijk bood zich de rattenvanger aan en hij verklaarde dat hij de ratten zou kunnen wegvoeren. Hiervoor moest wel een prijs worden betaald, maar daar stemden de inwoners maar al te graag mee in. De rattenvanger pakte zijn fluit en begon een mysterieuze melodie in te zetten. Als betoverd kwamen de ratten van alle kanten tevoorschijn en liepen achter de fluitspelende rattenvanger aan. Bij de rivier liet hij de dieren in het water lopen, waardoor ze verdronken. De stad was verlost van de plaag. De rattenvanger kwam vervolgens terug en eiste zijn beloning op. Maar de notabelen van de stad weigerden hem te betalen. Dit was een grote misrekening. Die avond kwam de rattenvanger terug, begon op zijn fluit te spelen, waarna alle kinderen van de stad hem volgden. Ze werden nooit meer gezien.

Klik hier voor foto's 
Share our website