Battle of the Somme


  •   vrijdag 8 mei 2020

Propaganda is van alle tijden. Door de komst van media als film en televisie is propaganda niet meer weg te denken. In de Eerste Wereldoorlog maakten de Engelsen en de Duitsers veelvuldig gebruik van film. Het Imperial War Museum in Londen heeft een aantal beelden geanalyseerd en komt tot verrassende conclusies. De beelden zijn gemaakt voorafgaand aan de Slag bij de Somme. Deze korte documentaire werd op 7 juli 1993 uitgezonden door de Nederlandse televisie.

Propaganda is of all times. Thanks to the arrival of media such as film and television, propaganda can no longer be ignored. In the First World War the English and the Germans made frequent use of film. The Imperial War Museum in London has analyzed a number of images and comes to surprising conclusions. The movie was taken before the Battle of the Somme. This short documentary was broadcasted on 7 July 1993 by Dutch television.
Share our website