VOC schip Rooswijk gevonden


  •   maandag 11 maart 2019

De ‘Goodwin Sands’ is een zandbank op 10 zeemijl ten zuiden van het Engelse Kent in de Noordzee. Het rif staat in Engeland ook bekend als ‘the great ship swallower’. De zandbank ligt in een drukke vaarroute voor de ingang van de Straat van Dover. In de loop van de eeuwen zijn vele schepen op deze zandbank gelopen en gezonken.
Een van meest tot de verbeelding sprekende schepen die daar verging is het VOC schip ‘Rooswijk’. Het schip had als lading een grote hoeveelheid zilver, munten en ijzer. In januari 1740 sloeg het noodlot toe. Tijdens een zware storm verging de Rooswijk met man en muis. Geen van de 237 passagiers en bemanningsleden overleefde de ramp. De lading dat destijds een geschatte waarde van 300.00 gulden.
De Rooswijk was op weg naar Batavia (het huidige Jakarta) en de lading was bedoeld om Indische goederen mee te kopen, zoals porselein en specerijen.
 
De Goodwin Sands is nu beschermd gebied. In 2005 werd het wrak van de Rooswijk door sportduikers ontdekt op 30 meter diepte. Het wrak werd in de jaren daarna onderzocht door de Nederlandse onderzoekers, in samenwerking met Historic England. Alle vondsten zijn in 2016 aan de Nederlandse autoriteiten overgedragen.
 
Volgens schattingen liggen er wereldwijd nog 250 scheepswrakken van de VOC, waarvan ongeveer een derde is gelokaliseerd. 
 
Duikers van 'De Terschelling' aan het werk bij het wrak van de Rooswijk
 
Bergingsschap "De Terschelling'.
 
Deel van de kostbare lading van de Rooswijk

 
Foto’s: https://tinyurl.com/y7n22n6g en Coin news Oktober 2018, blz. 50 - 52
 
Wreck of the Rooswijk discovered.
 
The 'Goodwin Sands' is a sandbank on 10 nautical miles south of Kent, England in the North Sea. The reef is also known in England as 'the great ship swallower'. The sandbank is located in a busy sailing route in front of the entrance to the Strait of Dover. In the course of the centuries many ships have walked and sunk on this sandbar.
One of the most appealing ships that fared there is the VOC ship 'Rooswijk'. The ship had a large quantity of silver, coins and iron as cargo. In January 1740, fate struck. During a severe storm the Rooswijk sunk. None of the 237 passengers and crew members survived the disaster. The cargo that at that time was an estimated value of 300.00 guilders.
De Rooswijk was on its way to Batavia (now Jakarta) and the cargo was meant to buy Indian goods, such as porcelain and spices.
 
The Goodwin Sands is now a protected area. In 2005, the wreck of the Rooswijk was discovered by recreational divers at a depth of 30 meters. The wreck was investigated in the following years by the Dutch researchers, in collaboration with Historic England. All findings were transferred to the Dutch authorities in 2016.
 
According to estimates, there are still 250 shipwrecks from the VOC worldwide, of which about one third is located.
 
Photos: https://tinyurl.com/y7n22n6g and Coin news October 2018, pages 50 - 52
Share our website