​Chedworth Roman Villa

Chedworth Roman Villa
English see below
 
In 1864 werden de resten van een Romeinse villa in de Cotwolds ontdekt. Het was een spectaculaire ontdekking. Hoewel de villa voor een groot gedeelte was verwoest, waren de mozaïeken vloeren nog voor een groot gedeelte in tact.
Tussen 43 en 409 na Christus moet hier een zeer rijke Romeinse familie hebben gewoond. Het complex bestond onder andere uit twee badhuizen, een ontvangstzaal en een riante villa.
 
Kijk hier voor een brochure.
 
In 1864 the remains of a Roman villa in the Cotwolds were discovered. It was a spectacular discovery. Though much of the villa had been destroyed, the mosaic floors were still largely intact.
A very rich Roman family must have lived here between 43 and 409 AD. The complex consisted of two bath houses, a reception room and a spacious villa.
 
Look here for a brochure.
 

Share our website