Deal Castle

Deal Castle
English see below
 
Toen de bouw van Deal Castle in 1539 begon, had Henry VIII al 30 jaar geregeerd. Hij was al jaren in oorlog met  Charles V en Francis I, de koning van Frankrijk.
In 1535 scheidde hij van zijn vrouw, Catherina van Aragon. Hij nam de macht in de Engelse kerk voer en begon met het vernielen van kerken en kloosters.
Deze acties veroorzaakten veel woede in Europa en Paus Paulus III, regelde vrede tussen Charles V en Francis I en verzocht hen Engeland te bezetten. In de tussentijd, na de executie van Anna Boleyn en de dood van Jean Seymour, arrangeerde Henry een vierde huwelijk met Anna van Cleves. Vlak na kerst voer Anne naa Engeland en begon Henry aan de bouw van zijn forten.
Twee jaar later, in 1542, sloot Henry vrede met Charles V en samen vochten ze tegen Frankrijk. De Fransen vielen Portsmouth zonder veel succes aan en uiteindelijk werd in 1546 vrede gesloten.
 
When the construction of Deal Castle began in 1539, Henry VIII had already ruled for 30 years. He had been at war for years with Charles V and Francis I, the king of France.
In 1535 he divorced his wife, Catherina of Aragon. He took power in the English church and started destroying churches and monasteries.
These actions caused much anger in Europe and Pope Paul III, settled peace between Charles V and Francis I and asked them to occupy England. In the meantime, after the execution of Anna Boleyn and the death of Jean Seymour, Henry arranged a fourth marriage to Anna of Cleves. Just after Christmas, Anne sailed to England and Henry began building his forts.
Two years later, in 1542, Henry made peace with Charles V and together they fought against France. The French attacked Portsmouth without much success and in 1546 peace was concluded.

Share our website