​St Michael's Church Bath

St Michael's Church Bath
English see below
 
St Michael's Church is de parochiekerk Church of England van Monkton Combe , Somerset , Engeland. Het was ook de parochiekerk van Combe Down tot 1850 toen de gemeenschappen uit elkaar gingen. Het is een monumentaal pand.
 
Achtergrond
De structuur is meestal midden-Victoriaans. Overwegend een voorbeeld van vroege Engelse gotische revival, de structuur heeft een steile hellende polychrome Welsh leien dak en andere aspecten die het vanaf een afstand duidelijk markeren als een constructie uit het midden van de 19e eeuw. De hoofdtoren wordt bekroond door een vergulde weerhaan.
 
Norman Church
Het dorp was eigendom van de monniken van Bath Abbey, vandaar de naam Monkton Combe, en de eerste structuur werd beschouwd als een "oude Normandische". De parochie-minuten van 1757 geven een glimp van de kleine kerkstructuur met een koor met minstens twee banken. De kerk is een klein bouwwerk, 50 voet lang en 16 voet breed, bedekt met tegels; aan het westelijke uiteinde hangen in een klein torentje twee kleine belletjes. Het is opgedragen aan St. Michael.
 
Regency Church
Rond het begin van de 19e eeuw, toen deze kleine oude kerk, na lang verwaarlozing, uitgebreide reparaties nodig had, werd de kerk afgebroken en van de materialen een nieuwe kerk gebouwd van ongeveer dezelfde grootte. De kerk kreeg 95 zitplaatsen. De toren bevat een beiaard met 8 klokken dat in de jaren 1920 werd geïnstalleerd.
 
Kerkhof
Op het kerkhof ligt Harry Patch begraven, bekend als de "Last Fighting Tommy" en de laatste overlevende Britse soldaat die in de Eerste Wereldoorlog heeft gevochten. Hij stierf op 111-jarige leeftijd en werd daar begraven sinds juli 2009, nabij de graven van verschillende leden van zijn familie.
 
St Michael's Church is the Parish Church of England of Monkton Combe, Somerset, England. It was also the parish church of Combe Down until 1850 when the communities separated. It is a monumental building.
 
Background
The structure is usually mid-Victorian. Considering an example of early English Gothic revival, the structure has a steep sloping polychrome Welsh slate roof and other aspects that clearly mark it from a distance as a mid-19th century construction. The main tower is crowned by a gilded weathercock.
 
Norman Church
The village was owned by the monks of Bath Abbey, hence the name Monkton Combe, and the first structure was considered an "old Norman". The parish minutes of 1757 give a glimpse of the small church structure with a choir with at least two benches. The church is a small structure, 50 feet long and 16 feet wide, covered with tiles; two small bells hang in a small tower at the western end. It is dedicated to St. Michael.
 
Regency Church
Around the beginning of the 19th century, when this small old church, after long neglect, needed extensive repairs, the church was demolished and a new church of approximately the same size was built from the materials. The church received 95 seats. The tower contains a carillon with 8 bells that was installed in the 1920s.
 
Graveyard
Harry Patch is buried in the cemetery, known as the "Last Fighting Tommy" and the last surviving British soldier who fought in the First World War. He died at the age of 111 and was buried there since July 2009, near the graves of various members of his family.
 

Share our website