100 years Armistice

Om het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand in 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. Een oorlog die aan miljoenen soldaten het leven heeft gekost. Het was de eerste grote gemechaniseerde oorlog in de moderne tijd, die uitmondde in een loopgravenoorlog. De ontberingen van de soldaten aan beide zijden waren verschrikkelijk. Talloze boeken en documentaires zijn over deze gruwelijke tijd geschreven.
Honderd jaar later wordt de wapenstilstand herdacht. Wij bezoeken de stad Ieper waar zeer bloedige slagen werden uitgevochten met als hoogtepunt de Slag bij Passendale. Monumenten als de Menenpoort en Tyne Cot herinneren aan de slachting die hier heeft plaatsgevonden.
De herdenking werd bijgewoond door delegaties uit alle Common Wealth landen, maar ook door de Duitsers. Wij waren, samen met zo’n 15.000 andere bezoekers, getuige van een indrukwekkende herdenking. Een gebeurtenis om nooit te vergeten. Bekijk hier de videoreportage. 
 
At the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month in 1918 the First World War ended. A war that cost the lives of millions of soldiers. It was the first large mechanized war in modern times, which resulted in a trench warfare. The hardships of the soldiers on both sides were terrible. Numerous books and documentaries have been published about this horrific time.
A hundred years later the truce is commemorated. We visit the city of Ypres where very bloody battles were fought, culminating in the Battle of Passchendaele. Monuments like the Menin Gate and Tyne Cot are remind us of the slaughter that took place.
The commemoration was attended by delegations from all Common Wealth countries, but also by the Germans. Together with some 15,000 other visitors, we witnessed an impressive commemoration. An event never to be forgotten. Watch a video here.

Share our website