Abercanaid

Abercanaid
For English, scroll below

 
Abercanaid (Welsh : Abercannaid ) is een klein dorp in het district Welsh van Merthyr, Tydfil ,  Glamorgan , Wales, Verenigd Koninkrijk met een bevolking van ongeveer 5.060 zielen. Het ligt 4 km ten zuiden van het stadscentrum van Merthyr en ten westen van Pentrebach , aan de overkant van de rivier de Taff en ten noorden van Troedyrhiw . De Taf Trail loopt ook door het dorp, grenzend aan het pad van het niet meer gebruikte Glamorganshire-kanaal , dat een belangrijke doorgang was voor het transport van ijzer en steenkool tijdens de industriële revolutie.
Het maakt deel uit van drie dorpen in de wijk Plymouth, samen met Pentrebach en Troedyrhiw .
 
Abercanaid
Abercanaid (Welsh: Abercannaid) is a small village in the Welsh district of Merthyr, Tydfil, Glamorgan, Wales, United Kingdom with a population of around 5,060 souls. It is located 4 km south of the city center of Merthyr and west of Pentrebach, across the Taff River and north of Troedyrhiw. The Taf Trail also runs through the village, adjacent to the path of the disused Glamorganshire canal, which was an important gateway for the transport of iron and coal during the industrial revolution.
It is part of three villages in the Plymouth district, along with Pentrebach and Troedyrhiw.
 
 

Share our website