Bastogne 2014

In 2014 was het 70 jaar geleden dat Bastogne werd belegerd als gevolg van het Duitse Ardennenoffensief. Het 101ste heeft hier een cruciale rol gespeeld bij de verdediging van deze stad. Bastogne wordt ook wel 'Nuts' - city genoemd, naar de beroemde woorden van Brigade generaal Anthony McAuliffe. De Duitsers hadden de Amerikanen een ultimatum gesteld om de stad over te geven. Na het lezen van dit ultimatum zei hij: 'Nuts'. Daarna raadpleegde hij zijn staf wat hij zou antwoorden, waarop één van zijn stafleden zei: 'Waarom antwoodt u niet met 'Nuts''? 
Sinds 1978 wordt jaarlijks de belegering van Bastogne door middel van een bevrijdingswandeling herdacht. 2014 was zeer bijzonder omdat het die dag sneeuwde en de realiteit van 70 jaar geleden behoorlijk benaderde.

Share our website