Brecon Mountain Railway

De Brecon Mountain Railway
For English scroll below

 
De Brecon Mountain Railway werd halverwege de jaren zeventig opgericht door Tony Hills. Hills was een spoorwegenthousiasteling die in 1970 een basis had gevestigd bij Gilfach Ddu op de Llanberis Lake Railway, waar hij de locomotieven die hij had gekocht, had opgeslagen. In 1977 kocht hij vijf mijl spoorbaan van de verlaten Brecon & Merthyr Railway in Pant en verhuisde zijn collectie daar naartoe. De bouw van de BMR begon in 1978, met de verlening van een Light Railway Order in 1980. Het spoor werd gelegd tussen Pant en Pontsticill in 1979-80. Bij Pontsticill werd het stationsgebouw gerenoveerd, de oude wachtkamer omgebouwd tot een kleine werkplaats en een opslagloods gebouwd. Zeven bruggen werden gerepareerd of vervangen. De spoorweg opende voor passagiers in juni 1980 met behulp van de locomotief Sybil en een rijtuig.
Tussen 1982 en 1996 werden in Pant een groot station en werkplaats gebouwd. Deze bieden passagiersfaciliteiten, waaronder toiletten, café, winkel en boekingskantoor, evenals de uitgebreide werkplaats voor het bouwen en onderhouden van de spoorweglocomotieven, rijtuigen en wagons.
De 1/2 mijl (2,4 km) uitbreiding van Pontsticill naar Dol-y-Gaer werd geopend in 1995. De spoorweg werd verder uitgebreid naar Torpantau, net naast de zuidelijke ingang van de Torpantau Tunnel, met passagiersdiensten vanaf 1 april 2014.
In 2016 werd het oorspronkelijke wachtkamergebouw in Pontsticill, dat enige tijd als werkplaats had gediend, omgebouwd tot een stoommuseum met verschillende stationaire stoommachines en drie kleinere locomotieven. Alle stationaire units waren aangesloten op een stoomverdeler en een ketel die in 2019 nog in afwachting was van de inbedrijfstelling.
 
The Brecon Mountain Railway
 
The Brecon Mountain Railway was founded by Tony Hills in the mid-1970s. Hills was a railroad enthusiast who in 1970 had established a base at Gilfach Ddu on the Llanberis Lake Railway, where he had stored the locomotives he had purchased. In 1977 he bought five miles of the abandoned Brecon & Merthyr Railway in Pant and moved his collection there. The construction of the BMR started in 1978, with the granting of a Light Railway Order in 1980. The track was laid between Pant and Pontsticill in 1979-80. At Pontsticill, the station building was renovated, the old waiting room converted into a small workshop and a storage shed. Seven bridges were repaired or replaced. The railroad opened for passengers in June 1980 using the Sybil locomotive and a carriage.
Between 1982 and 1996, a large station and workshop were built in Pant. These offer passenger facilities, including toilets, cafe, shop and booking office, as well as the extensive workshop for building and maintaining the rail locomotives, carriages and wagons.
The 1/2 mile (2.4 km) extension from Pontsticill to Dol-y-Gaer was opened in 1995. The railway was further extended to Torpantau, just next to the southern entrance of the Torpantau Tunnel, with passenger services from April 1, 2014.
In 2016, the original waiting room building in Pontsticill, which had served as a workshop for some time, was converted into a steam museum with various stationary steam engines and three smaller locomotives. All stationary units were connected to a steam distributor and a boiler that was still awaiting commissioning in 2019.
 

Share our website