Cardiff Castle

Cardiff Castle
For Englisch, scroll below

 
Een van de mooiste kastelen in Wales is ongetwijfeld Cardiff Castle. De fundamenten werden al gelegd door de Romeinen die op deze plek een fort bouwden. Na het vertrek van de Romeinen werd het fort rond 900 na Christus ingenomen door de Noormannen die er een versterkte burcht van bouwden. Na het vertrek van de Noormannen raakte het fort in verval. In 1888 gaf de steenrijke Markies van Bute opdracht om het kasteel te herstellen. Bij deze bouwwerkzaamheden werden de Romeinse funderingen ontdekt. Deze zijn tot op heden bewaard gebleven.
 
De Bute heeft het kasteel volledig gerestaureerd en, daar waar nodig, hersteld. Hij herbouwde de torens, richtte de vertrekken in en gaf een architect opdracht om er een prachtig kasteel van te maken. En dat is gelukt. Als je door het kasteel loopt, val je van de ene verbazing in de andere. Iedere kamer heeft zijn eigen thema en overal is aan gedacht. De inrichting is niet kitscherig, integendeel. De bibliotheek is een pronkstuk met een enorm waardevolle collectie. Elke boekenkast vertegenwoordigt een waarde van rond de 800.000 Pond.
 
Kortom, je kunt uren, zo niet dagen, ronddolen in het kastelen om telkens weer nieuwe dingen te ontdekken.
 
Cardiff Castle
 
One of the most beautiful castles in Wales is undoubtedly Cardiff Castle. The foundations were already laid by the Romans who built a fort on this site. After the departure of the Romans, the fortress was taken around 900 AD by the Normans who built a fortified castle from it. After the departure of the Normans, the fort fell into disrepair. In 1888 the wealthy Marquis van Bute ordered the castle to be restored. Roman foundations were discovered during these construction works. These have been preserved untill today.
 
De Bute has completely restored the castle and, where necessary, restored it. He rebuilt the towers, furnished the rooms and commissioned an architect to turn it into a beautiful castle. And it worked. When you walk through the castle, you fall from one surprise to the other. Every room has its own theme and everything has been thought of. The interior is not kitschy, quite the contrary. The library is a showpiece with an enormously valuable collection. Each bookcase represents a value of around 800,000 pounds.
 
In short, you can wander for hours, or  days, in the castles to discover new things again.
 

Share our website