Church of St Mary Lower Slaughter

Church of St Mary Lower Slaughter.
English see below
 
Deze kerk is pas in 1867 gebouwd. Daarvoor stond er ook een kerk, echter daarvan zijn slechts twee afbeeldingen bewaard gebleven. De oorspronkelijke kerk is mogelijk in de 12e eeuw gebouwd. Op de begraafplaats zijn grafstenen te vinden van voor 1770. Vanaf 1770 werden begrafenissen vastgelegd in een kerkelijk register.
 
Kijk hier voor een brochure.
 
This church was built in 1867. Before that  year there was also a church, but only two images have been preserved. The original church may have been built in the 12th century. The cemetery contains tombstones from before 1770. From 1770 funerals were recorded in a church register.
 
Look here for a brochure.

Share our website