Dal van de Mosbeek

Het Dal van de Mosbeek is een uniek natuurgebied bij Mander, langs de grens met Duitsland. Hier bevinden zich verschillende wellen waaruit het kwelwater opborrelt en verschillende beken gaan vormen. Kenmerkend voor het landschap zijn de stuwwallen die in de laatste ijstijd zijn ontstaan. Het landschap is afwisselend en een wandeling door het gebied is heel bijzonder. Je vindt hier verschillende bijzondere planten en dieren zoals het ‘vliegend hert’, de zwarte specht en het ‘vetblad’, een vleesetende plant.
In het gebied ontspringen drie beken: de eerder genoemde Mosbeek, de Springendalsebeek en de Hazelbekke.
 
The Valley of the Mosbeek is a unique nature reserve near Mander, along the border with Germany. Here there are different wells from which the seepage water bubbles and form different streams. Characteristic of the landscape are the dams that originated in the last ice age. The landscape is varied and a walk through the area is very special. You will find here several special plants and animals such as the "flying deer", the black woodpecker and the "fat leaf", a carnivorous plant.
Three streams originate in the area: the aforementioned Mosbeek, the Springendalsebeek and the Hazelbekke.
 
Das Mosbeek-Tal ist ein einzigartiges Naturschutzgebiet in der Nähe von Mander an der Grenze zu Deutschland. Hier gibt es verschiedene Brunnen, aus denen sich Sickerwasserblasen und unterschiedliche Bäche bilden. Charakteristisch für die Landschaft sind die Staudämme der letzten Eiszeit. Die Landschaft ist abwechslungsreich und ein Spaziergang durch die Gegend ist etwas ganz besonderes. Sie finden hier einige besondere Pflanzen und Tiere wie das "fliegende Reh", den Schwarzspecht und das "Fettblatt", eine fleischfressende Pflanze.
Aus dem Gebiet stammen drei Bäche: der zuvor erwähnte Mosbeek, der Springendalsebeek und der Hazelbekke.
 

Share our website