Downside Abbey Church

Downside Abbey Church
English see below
 
De bouw van de abdijkerk Downside werd in 1873 begonnen met de transepten en de Lady Chapel. De eerste steen werd gelegd op 1 oktober 1873 en de ceremonie werd gemeld in de Bath Chronicle en Weekly Gazette op 9 oktober 1873.
 
The construction of the Downside abbey church began in 1873 with the transepts and the Lady Chapel. The foundation stone was laid on October 1, 1873 and the ceremony was reported in the Bath Chronicle and Weekly Gazette on October 9, 1873.

Share our website