Dublin

Dublin
For English, scroll below
 
Dublin (Iers: Baile Átha Cliath) is de hoofdstad van Ierland in de provincie Leinster. De stad ligt vrijwel halverwege aan de oostkust van het eiland, aan Dublin Bay, een inham van de Ierse Zee, en wordt van oost naar west doorsneden door de rivier de Liffey. In 2011 telde de stad 527.612 inwoners.
Dublin is gesticht door de Vikingen in ± 988 en is sindsdien een metropool geworden met meer dan 1 miljoen inwoners in het grootstedelijk gebied. De naam komt van 'Dubh Linn', hetgeen Oud-Iers is voor zwarte poel of zwart water, een verwijzing naar een nederzetting die volgens sommigen overeenkomt met het huidige Dublin, afkomstig van de Griekse astronoom Ptolemeus, rond het jaar 140. Hij had het over een stad die hij Eblana noemde.
 
Dublin
Dublin (Irish: Baile Átha Cliath) is the capital of Ireland in the province of Leinster. The city is located almost halfway on the east coast of the island, on Dublin Bay, an inlet of the Irish Sea, and is intersected by the Liffey River from east to west. In 2011, the city had 527,612 inhabitants.
Dublin was founded by the Vikings in ± 988 and has since become a metropolis with more than 1 million inhabitants in the metropolitan area. The name comes from 'Dubh Linn', which is Old Irish for black pool or black water, a reference to a settlement that, according to some, corresponds to present-day Dublin, from the Greek astronomer Ptolemy, around the year 140. He had it about a city that he called Eblana.
 

Share our website