Gloucester Cathedral

De kathedraal van Gloucester is een Anglicaanse bisschopskerk. De kerk werd in 679 nabij de rivier de Severn gesticht en, samen met een abdij, gewijd aan Petrus. De abdij werd later door koning Hendrik VIII ontbonden.
In de kathedraal bevinden zich de grafmonumenten van Robert Curthose en koning Eduard II van Engeland. De kathedraal is 130 meter lang en 44 meter breed. De vieringtoren is 69 meter hoog en werd in de 15e eeuw gebouwd. De kathedraal, en vooral de kloostergangen werden gebruikt voor scenes in de films van Harry Potter.
Tijdens restauratiewerkzaamheden werd een familiegraf ontdekt. Men schrijft het graf toe aan de familie Hyett, een rijk geslacht dat hier in de 17e of 18e eeuw werd begraven.
 
English
The Gloucester Cathedral is an Anglican bishop's church. The church was founded in 679 near the river Severn and, together with an abbey, dedicated to Peter. The abbey was later dissolved by King Henry VIII.
Inside the cathedral are the tomb monuments of Robert Curthose and King Edward II of England. The cathedral is 130 meters long and 44 meters wide. The celebration tower is 69 meters high and was built in the 15th century. The cathedral, and especially the cloisters were used for scenes in Harry Potter's films.
A family grave was discovered during restoration work. The grave is attributed to the Hyett family, a rich family that was buried here in the 17th or 18th century.
 

Share our website