Great hall of Winchester

Great Hall of Winchester
English see below
 
Een paar feiten:
De Great Hall is 33,8 meter lang en 16,7 meter breed. De hal werd tussen 1222 en 1235 gebouwd door Willem de Veroveraar en kostte destijds 500 Pond. Het gebouw maakte deze uit van een kastelencomplex. De ronde tafel is ongeveer 800 jaar oud en heeft een diameter van 5,5 meter. De tafel weegt 1200 kilogram en bestaat uit 121 verschillende stukken eiken bestanddelen.
Henry VIII (1509-1547) gaf opdracht om de tafel in de huidige uitvoering te schilderen: koning Arthur aan het hoofd en de 24 ridders rond de tafel.
 
A few facts:
The Great Hall is 33.8 meters long and 16.7 meters wide. The hall was built between 1222 and 1235 by Willem the Conqueror and cost 500 Pounds at the time. The building was part of a castle complex. The round table is approximately 800 years old and has a diameter of 5.5 meters. The table weighs 1200 kilograms and consists of 121 different pieces of oak components.
Henry VIII (1509-1547) ordered the table to be painted in the current version: King Arthur at the head and the 24 knights around the table.

Share our website