Herdenking slag bij Passendale

De Slag bij Passendale staat synoniem voor dood en ellende. Vooral de Canadezen hebben daar enorm grote verliezen geleden. De slag begon op 31 juli 1917 en een dag later begon het te regenen. Het gevolg was dat het offensief vastliep in de modder. Het bleef regenen waardoor een dikke laag stroperige modder ontstond. De militaire leiding wilde echter doorgaan met aanvallen. Toen de slag op 10 november 1917 eindigde, waren er aan beide zijden meer dan 700.000 slachtoffers gevallen. Men had slechts enkele kilometers kunnen veroveren, ten kosten van zoveel mensenlevens.
Op 10 november 2018 zijn wij getuige van de herdenking van de Slag bij Passendale. Samen met een Duitse delegatie worden de slachtoffers aan beide zijden herdacht met voordrachten, muziek, de last post en een minuut stilte. Daarna lopen we met brandende fakkels naar de kerk van Passendale. Deze weg hebben de Canadezen in 1917 ook gelopen, nadat de slag was geëindigd.
Kijk hier voor een videoverslag.
 
The Battle of Passchendaele is synonymous with death and misery. Especially the Canadians have suffered huge losses there. The battle started on July 31, 1917 and a day later it started to rain. As a result, the offensive got stuck in the mud. It continued to rain, creating a thick layer of syrupy mud. The military leadership, however, wanted to continue with attacks. When the battle ended on November 10, 1917, more than 700,000 victims had fallen on both sides. They could only have gained a few kilometers at the expense of so many lives.
On 10 November 2018 we are witnessing the commemoration of the Battle of Passchendaele. Together with a German delegation, the victims are commemorated on both sides with lectures, music, the last post and a minute's silence. Then we walk with burning torches to the church of Passendale. This way the Canadians also walked in 1917, after the battle had ended. Watch a video here.

Share our website