Het kruis van Cong

Het kruis van Cong.
For English, scroll below

 
Het kruis van Cong is één van de kostbaarste vondsten in Ierland. Het werd in 1122 in opdracht gemaakt voor Toirrdelbach Ua Conchobair, de Hoge Koning van Ierland. In het kruis staat zijn naam gegraveerd. De namen van twee hoge ambtenaren en de ambachtslieden die het kruis maakten, staan er ook in gegraveerd..
Het kruis is van eikenhout gemaakt en overtrokken met brons. Het kruis is rijkelijk versierd. Aan de onderzijde bevindt zich een opening waarin een stok gestoken kan worden. Op die wijze kan het kruis in een processie worden meegedragen.
 
The cross of Cong.
 
The Cong Cross is one of the most precious finds in Ireland. It was commissioned in 1122 for Toirrdelbach Ua Conchobair, the High King of Ireland. His name is engraved on the cross. The names of two senior officials and the craftsmen who made the cross are also engraved on it.
The cross is made of oak and covered with bronze. The cross is richly decorated. At the bottom there is an opening into which a stick can be inserted. In this way the cross can be carried in a procession.

Share our website