Hill Top

Beatrix Potter (28 juli 1866 – 22 december 1943) was een natuurbeschermster, schrijfster en illustratrice van kinderboeken. Zij werd wereldberoemd door de publicaties van Pieter Konijn en zijn familie in 1902.
In 1905 vroeg Beatrix redacteur, Norman Warne, haar ten huwelijk, maar hij stierf slechts enkele weken na het aanzoek. Datzelfde jaar kocht zij Hill Top Farm. In 1913 trouwde zij met William Heelis, een plaatselijk advocaat.
Hill Top Farm is in de precies dezelfde staat gebleven zoals deze was na haar overlijden. Beatrix heeft gedurende haar leven vele boerderijen en landerijen gekocht. Deze heeft zij nagelaten aan English Heritage.

Bekijk hier een video-impressie.
 
English
Beatrix Potter (July 28, 1866 - December 22, 1943) was a conservationist, writer and illustrator of children's books. She became world famous through the publications of Pieter Konijn and his family in 1902.
In 1905 Beatrix editor, Norman Warne, asked her in marriage, but he died only a few weeks after the proposal. That same year she bought Hill Top Farm. In 1913 she married William Heelis, a local lawyer.
Hill Top Farm has remained in exactly the same condition as it was after her death. Beatrix has bought many farms and farmlands during her life. She has left this to English Heritage.

View a video impression here.
 

Share our website