Keelmen hospital in Newcastle

Keelmen’s Hospital
Iets verderop passeren we een groot, grijs gebouw dat ooit het ziekenhuis van Newcastle was. Het werd in 1699 gebouwd en was te danken aan de gemeente Newcastle. In 1701 werd de naam van het ziekenhuis gewijzigd in de ‘Keelmen’s Hospital’. Opvallend is dat het werd gebouwd met behulp van een trustfonds, dat werd gefinancierd en beheerd door Matthew White, Edward Grey en Edward Carr. Het ziekenhuis was bedoeld voor de vele kielmannen die een vitale rol speelden in de handel op de rivier de Tyne. Zij vervoerden ladingen tussen het schip en de kust. De 1600 kielmannen betaalden een heffing om het ziekenhuis te bouwen, dat voornamelijk zorg bood aan hun wezen, weduwen en zieken. Het gebouw is al jaren gesloten en gezien de staat waarin het verkeerd, wordt het niet meer gebruikt.

Share our website