Keulen

Keulen.
Het huidige Keulen wordt al door mensen bewoond sinds de oude steentijd. Het gebied aan de Rijn is ook door de Kelten bewoond geweest en nadat Julius Caesar de Kelten had verslagen kregen de Ubiërs van de Romeinen toestemming om hier te wonen. De Romeinen vestigden hier hun hoofdbestuur van de provincie. De stad werd omgedoopt tot Colonia Claudia Ara Agrippinensium, genoemd naar de moeder van keizer Nero, Agrippina, de latere echtgenote van keizer Claudius.
 
Keulen is bekend van de prachtige Dom en het Germaans-Romeins museum, dat vele schatten uit de Romeinse oudheid herbergt.
 
Cologne.
Today's Cologne has been inhabited by people since the old Stone Age. The area on the Rhine was also inhabited by the Celts and after Julius Caesar had defeated the Celts, the Ubians were allowed to live here. The Romans established their main administration of the province here. The city was renamed Colonia Claudia Ara Agrippinensium, named after the mother of Emperor Nero, Agrippina, the later wife of Emperor Claudius.
 
Cologne is known for its beautiful cathedral and the Germanic-Roman museum, which houses many treasures from Roman antiquity.
 
Köln
Das heutige Köln ist seit der Steinzeit von Menschen bewohnt. Das Gebiet am Rhein war auch von den Kelten bewohnt und nachdem Julius Cäsar die Kelten besiegt hatte, durften die Ubians hier leben. Die Römer gründeten hier ihre Hauptverwaltung. Die Stadt wurde in Colonia Claudia Ara Agrippinensium umbenannt, benannt nach der Mutter von Kaiser Nero, Agrippina, der späteren Frau von Kaiser Claudius.
 
Köln ist bekannt für seinen schönen Dom und das germanisch-römische Museum, das viele Schätze aus der römischen Antike beherbergt.

Share our website