Kleber Dupuy

Story of Kleber Dupuy (English below)

Kleber Dupuy werd op 27 juni 1892 geboren in La Teste de Buch. Na zijn lagere school volgt hij een lerarenopleiding en hij accepteert zijn eerste baan bij de Teich school. Dupuy is een sportatleet en speelt als rugbyspeler in het team van Union Sport Testerine. Als de Eerste Weeldoorlog uitbreekt wordt hij opgeroepen en op 7 september 1914 raakt hij gewond bij de slag om de Marne. Na zijn herstel wordt hij in 1915 overgeplaatst naar het 7e Infanterie Regiment. 
Dupuy heeft meegevochten in de Hel van Verdun. Op 11 juli 1916 arriveert hij in het fort Souville, aan het hoofd van 60 manschappen. Luitenant Dupuy is vastberaden om dit fort te behouden en door zijn moed en durf worden zijn mannen geïnspireerd en slagen zij erin na een tien uur durend gevecht het fort te behouden. Van de 60 mannen overleven 11 man, inclusief Dupuy. Deze slag is bepalend geweest voor de voortzetting van de strijd om verdun. Als Souville was gevallen, zou de weg naar Verdun open liggen. Maarschalk Pétain promoveert Dupuy tot kapitein voor zijn moed.
Op 31 mei 1917 raakt Dupuy ernstig gewond en verliest een been. Na de oorlog hervat hij zijn oude beroep als leraar, maar omdat hij niet lang kan staan neemt hij de zorg voor veteranen op zich.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakt Dupuy deel uit van het verzet. Dupuy overlijdt op 16 oktober 1966 in Talence. Hij wordt bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats van La Teste de Buch.

Kleber Dupuy was born on 27 June 1892 in La Teste de Buch. After primary school he becomes a teacher accepts his first job at the Teich school. Dupuy is a sports athlete and plays as a rugby player in the team of Union Sport Testerine. When the First Weeldoorlog starts he is summoned and on 7 September 1914 he is wounded at the battle of the Marne. After his recovery he is transferred to the 7th Infantry Regiment in 1915.
Dupuy has fought in the Hell of Verdun. On July 11, 1916 he arrives in the fort Souville, at the head of 60 men. Lieutenant Dupuy is determined to keep this fort and by his courage and courage his men are inspired and succeed after a ten-hour fight to keep the fort. Of those 60 men, 11 survive, including Dupuy. This battle has been decisive for the continuation of the battle. If Souville had fallen, the road to Verdun would be open. Marshal Pétain promotes Dupuy to captain for his courage.
On May 31, 1917 Dupuy gets seriously injured and loses a leg. After the war he resumes his old profession as a teacher, but because he can not stand for long he takes care for veterans.
During the Second World War Dupuy is part of the resistance. Dupuy died on 16 October 1966 in Talence. He is buried in the family tomb on the cemetery of La Teste de Buch.
 

Share our website