Lochemse Berg

De Lochemse berg is een heuvel van bijna 50 meter hoogte in de provincie Gelderland. Het is onderdeel van een stuwwal tussen Lochem en Barchem. Het gebied werd in de ijzertijd en de late middeleeuwen bewoond. Daarvan zijn vele sporen terug gevonden. Op de top van de Lochemse berg staat een ronde uitkijktoren. Helaas is deze uit 1893 stammende toren niet meer toegankelijk en een gemeentelijk monument. Aan de noordzijde van de berg ligt de Paaschberg. Tussen deze twee heuvels ligt een kwelplek, de zogenaamde duivelskolk. Een kwel is een bron waar water naar de oppervlakte wordt gestuwd. Hierdoor ontstaan beken en rivieren.
 
The Lochem mountain is a hill of almost 50 meters in the province of Gelderland. It is part of a dam between Lochem and Barchem. The area was inhabited during the Iron Age and the late Middle Ages. Many traces of this have been found. At the top of the Lochem mountain is a round lookout tower. Unfortunately, this tower from 1893 is no longer accessible and is now a monument. The Paaschberg is located on the north side of the mountain. Between these two hills lies a fountain, the so-called devil's vortex. A seepage is a source where water is pushed to the surface. This creates streams and rivers.
 

Share our website