Loughcrew

Loughcrew
For English, scroll below

 
Clusters van megalithische cairns liggen verspreid over de heuvels van ‘Slieve na Caillaigh’ bij Loughcrew, de belangrijkste concentraties liggen op Carnbane East, waar Cairn T het middelpunt is en Carnbane West waar Cairn L ligt. De verlichting van de doorgang en kamer bij de zonsopgang van de winterzonnewende in Newgrange is wereldberoemd. Minder bekend is de Equinox-verlichting bij zonsopgang in Cairn T bij Loughcrew. De achtergrond van de kamer wordt verlicht door een lichtstraal bij zonsopgang op de lente- en herfstnachtevenementen. Het zonlicht wordt gevormd door de stenen van de ingang en de doorgang en daalt af van de achtergrond terwijl het van links naar rechts beweegt om de zonnesymbolen te verlichten.
Bezoekers zijn welkom om Carnbane-Oosten naar Cairn T te lopen, een tien minuten durende wandeling op een met gras begroeide heuvel vanaf een kleine parkeerplaats. Tijdens de zomermaanden is er een gids in Cairn T, op andere momenten is Cairn T afgesloten, dus ga naar binnen om de sleutel op te halen bij de nabijgelegen Loughcrew Gardens.
In Cairn L op Carnbane West verlicht de zonsopgang in Samhain (begin november) en Imbolc (begin februari) de doorgang en kamer, waardoor de kalkstenen staande steen in de cairn wordt verlicht. De eigenaar van het terrein waar Cairn L zich bevindt, staat geen publieke toegang tot de site toe.
 
Het interieur van Cairn L
Een vrijstaande kalkstenen monoliet of menhir bevindt zich in de kamer (aan de linkerkant van de afbeelding). Martin Brennan ontdekte dat de zes voet hoge monoliet een marker is voor de cross-quarter dagen Samhain (begin november) en Imbolc (begin februari), wanneer de zon de steen verlicht.
 
 
Loughcrew
Clusters of Megalithic Cairns are dotted around the Slieve na Caillaigh hills at Loughcrew, the main concentrations are on Carnbane East where Cairn T is the centrepiece and Carnbane West where Cairn L is located. The illumination of the passage and chamber at the Winter solstice sunrise in Newgrange is world famous. Less well known is the Equinox illumination at sunrise in Cairn T at Loughcrew. The backstone of the chamber is illuminated by a beam of light at sunrise on the Spring and Autumnal Equinoxes. The sun light is shaped by the stones of the entrance and passage and descends the backstone while moving from left to the right illuminating the solar symbols.
Visitors are welcome to walk up Carnbane East to Cairn T, a ten minute walk up a grassy hill from a small car park. During the summer months there is a guide at Cairn T, at other times Cairn T is locked, so to get inside collect the key at the nearby Loughcrew Gardens.
At Cairn L on Carnbane West the sunrise at Samhain (early November) and Imbolc (early February) illuminates the passage and chamber, lighting up the limestone standing stone in the cairn. The owner of the land where Cairn L is located does not allow public access to the site.
 
The interior of Cairn L
A freestanding limestone monolith or menhir is positioned inside the chamber (on the left of the image). Martin Brennan discovered that the six foot high monolith is a marker for the cross-quarter days Samhain (early November) and Imbolc (early February), when the sun illuminates the stone.


Share our website