Oxford and Morse

Oxford is nadrukkelijk verbonden met universiteiten en als universiteitsstad ook met Cambridge. Maar deze stad, vernoemd naar de rivier de Ox (Ford is een doorwaadbare plaats), is ook beroemd vanwege haar detectives. Colin Dexter maakte deze stad wereldberoemd door de avonturen van Chief Inspector Morse en zijn sidekick Robbie Lewis, die na het overlijden van John Thaw een eigen serie kreeg, Lewis.
In Oxford zijn speciale rondleidingen langs alle plekken waar de verhalen zich hebben afgespeeld, zoals ook het beroemde Randolph Hotel. Hier bevindt zich de Morse Bar. Natuurlijk moesten we hier als echte fans wel even een kop koffie drinken.
Dit was de kers op de taart want enkele dagen daarvoor hadden we Kevin Whateley in Newcastle ontmoet na afloop van een prachtig concert door de BBC Big Band. En zo is de cirkel weer rond.
 
Met Kevin Whately (Lewis)


English
Oxford is emphatically connected to universities and as a university city also with Cambridge. But this city, named after the River Ox (Ford is a ford), is also famous for its detectives. Colin Dexter made this city world-famous through the adventures of Chief Inspector Morse and his sidekick Robbie Lewis, who got his own series after the death of John Thaw, Lewis.
In Oxford there are special tours through all the places where the stories have taken place, such as the famous Randolph Hotel. Here is the Morse Bar. Of course, we had to drink a cup of coffee here as real fans.
This was the icing on the cake because a few days before we had met Kevin Whateley in Newcastle after a beautiful concert by the BBC Big Band. And so the circle is round again.
 

Share our website