Sandgate Caste

Sandgate Castle
English see below
 
Sandgate Castle is een kasteel in Sandgate, Kent. Het kasteel maakte ooit deel uit van de forten van Hendrik VIII van Engeland. Het werd in 1539 gebouwd. Tegenwoordig is het privé bezit.
 
In 1539 gaf Hendrik VIII de opdracht om de grootste kustverdediging te bouwen sinds de Romeinse overheersing. Door midden vn zijn ‘Act of Supremacy (1534) werd de koning het hoofd van de kerk, in plaats van de paus. Dit was tegen de zin van Frankrijk en Spanje en daardoor werd de vrede tussen de landen erg kwetsbaar. Allen waren ze bang voor een invasie en dat was voor Hendrik de reden om de bouw van de kastelen te starten.
Sandgate Castle werd als eerste gebouwd. De bouw startte in maart 1539 en in oktober 1540 voltooid. De totale kosten bedroegen 5,584 Engelse pond. De bouw stond onder toezicht van Stefan von Haschenperg, wiens reputatie nogal dubieus was. De assistent van van Haschenperg schreef in 1539 aan Thomas Cromwell dat von Haschenperg het dak van het kasteel van canvas wilde construeren.
 
Het kasteel heeft vele oorlogen doorstaan en in 1940 werd luchtafweergeschut op de torens geplaatst om een Duitse invasie af te slaan. Ook werd een gedeelte als schuilplaats ingericht.
 
Sandgate Castle
 
Sandgate Castle is a castle in Sandgate, Kent. The castle was once part of the forts of Henry VIII of England. It was built in 1539. Nowadays it is private property.
 
In 1539, Henry VIII commissioned the construction of the largest coastal defense since Roman rule. Through his "Act of Supremacy (1534), the king became the head of the church, instead of the pope. This was against the will of France and Spain and as a result peace between countries became very vulnerable. They were all afraid of an invasion and that was the reason for Hendrik to start building the castles.
Sandgate Castle was the first to be built. Construction started in March 1539 and completed in October 1540. The total costs amounted to £ 5,584. The construction was supervised by Stefan von Haschenperg, whose reputation was rather dubious. The assistant to van Haschenperg wrote to Thomas Cromwell in 1539 that von Haschenperg wanted to construct the roof of the castle made of canvas.
 
The castle has endured many wars and in 1940 anti-aircraft guns were placed on the towers to repel a German invasion. A part was also used as a shelter.

Share our website