St Jacobus Church Avebury

St Jacobus Church Avebury
English see below
 
Het oudste gedeelte van deze kerk stamt uit de 11e eeuw. In de loop van de eeuwen werd de kerk uitgebreid en in de 15e eeuw werd de toren gebouwd. In deze brochure kun je meer lezen over deze bijzondere kerk in dit bijzondere dorp.
 
St Jacobus Church Avebury
 
The oldest part of this church dates from the 11th century. The church was expanded over the centuries and the tower was built in the 15th century. In this brochure you can read more about this special church in this special village.

Share our website