St Mary's Church

St. Mary’s Church werd in de late twaalfde eeuw gebouwd van de materialen van de muur van Hadrianus. De kerk werd in 1872 geheel gerestaureerd. Mogelijk dat een gedeelte van de kerk van vroegere datum is. Het dak werd al in de 15e eeuw vervangen.

Share our website