St Peter's Church Upper Slaugther

St Peter's Church Upper Slaugther
English see below
 
Het is onbekend wanneer de kerk is gebouwd. In de 12e eeuw schrijft de Abbot van Gloucester een brief aan de bisschop van Worcester dat de kerk in slechte staat verkeerd. Er moeten verschillende werkzaamheden worden verricht om het gebouw weer in perfecte staat te krijgen. Uit deze correspondentie kan men opmaken dat de kerk mogelijk in de 10e of 11e eeuw is gebouwd.
 
Kijk hier voor een brochure.
 
It is unknown when the church was built. In the 12th century, the Abbot of Gloucester wrote a letter to the Bishop of Worcester that the church was in poor condition. Various activities must be carried out to get the building back in perfect condition. From this correspondence it can be concluded that the church may have been built in the 10th or 11th century.
 
Look here for a brochure.

Share our website