St Vigor Church in Stratton on the Fosse

  • Home
  • Foto's
  • St Vigor Church in Stratton on the Fosse
St Vigor Church in Stratton on the Fosse
English see below
 
De Anglicaanse kerk van St. Vigor in Stratton-on-the-Fosse , Somerset , Engeland, dateert uit de 12e eeuw en is aangewezen als monumentaal pand. Saint Vigor was een Franse bisschop en christelijke missionaris. Na de Normandische verovering van Engeland , verhuisde zijn cultus van Frankrijk naar Engeland. Deze kerk is een van de slechts twee Engelse kerken die aan hem zijn gewijd, de andere bevindt zich in Fulbourn in Cambridgeshire.
De oorspronkelijke Normandische kerk werd gesticht door Geoffrey de Montbray, de bisschop van Coutances nadat hij de heer van het landhuis werd na de Normandische verovering . Alleen de deuropening aan de zuidkant van de kerk, de koorboog en het lettertype blijven uit deze periode. De preekstoel dateert uit de 14e eeuw samen met het koor.
De glas-in-loodramen bevatten fragmenten uit de middeleeuwen, die in de recentere ramen zijn verwerkt na schade die mogelijk is opgetreden tijdens de Engelse burgeroorlog .
 
The Anglican Church of St. Vigor in Stratton-on-the-Fosse, Somerset, England, dates from the 12th century and has been designated as a listed building. Saint Vigor was a French bishop and Christian missionary. After the Norman conquest of England, his cult moved from France to England. This church is one of only two English churches dedicated to him, the other is in Fulbourn in Cambridgeshire.
The original Norman church was founded by Geoffrey de Montbray, the Bishop of Coutances after he became the lord of the mansion after the Norman conquest. Only the doorway on the south side of the church, the choir arch and the font remain from this period. The pulpit dates from the 14th century together with the choir.
The stained glass windows contain fragments from the Middle Ages, which have been incorporated into the more recent windows after damage that may have occurred during the English Civil War.
 

Share our website