Stan Laurel Museum

De dikke en de dunne, Stan en Ollie, Dick und Doof, Laurel and Hardy. En ongetwijfeld zijn er nog meer bijnamen voor ‘s werelds bekendste komische duo. Stan Laurel werd in Ulverston geboren en reisde op jonge leeftijd naar Amerika waar hij uiteindelijk Oliver Hardy ontmoette. De twee vierden grote successen in de 20’er en 30’er jaren tijdens de periode van de stomme film. Toen de geluidsfilm werd geïntroduceerd, had menig komiek hier moeite mee, zoals Charlie Chaplin, maar Stan en Ollie’s successen werden alleen maar groter. In de 40’er en 50’er jaren toerden ze door Europa en overal werden ze als helden ontvangen.
Nog steeds zijn deze komieken wereldberoemd; hun films blijven tijdloos en ook de huidige generatie boeien. In 1958 kwam Oliver Hardy te overlijden en in 1965 overleed Stan Laurel. Als fans van dit duo hebben we het enige echte museum, gewijd aan de ‘Boys’ bezocht. Hier staat een enorme hoeveelheid prullaria, hangen talloze foto’s en kun je films bekijken.
Ik Ulverston is ook een echte Stan Laurel Inn en je kunt ook het geboortehuis van Stan bezoeken. Helaas is het niet toegankelijk. Voor het gemeentehuis staat een standbeeld van het duo, geschonken door de ‘Sons of the Desert’, de wereldwijde fanclub.
 
English
The thick and the thin, Stan and Ollie, Dick and Deaf, Laurel and Hardy. And undoubtedly there are more nicknames for the world's best-known comic duo. Stan Laurel was born in Ulverston and traveled to America at a young age where he eventually met Oliver Hardy. The two celebrated great successes in the 20's and 30's during the period of the silent film. When the sound film was introduced, many comedians found it difficult, like Charlie Chaplin, but Stan and Ollie's successes only got bigger. In the 40's and 50's they toured Europe and everywhere they were welcomed as heroes.
These comedians are still world famous today; their films remain timeless and also fascinate the current generation. In 1958 Oliver Hardy died and in 1965 Stan Laurel died. As fans of this duo we visited the only real museum dedicated to the 'Boys'. Here is an enormous amount of knick-knacks, countless photos and you can watch films.
I Ulverston is also a real Stan Laurel Inn and you can also visit the birth house of Stan. Unfortunately it is not accessible. In front of the town hall is a statue of the duo, donated by the 'Sons of the Desert', the worldwide fanclub.
 

Share our website