Tara

Hills of Tara.
For English, scroll below

 
Tara is een van de grootste heidense begraafplaatsen van Ierland. Een arena voor de doden, waar ceremonies en rituelen deel uitmaakten van de dodencultus. Tegenwoordig zijn nog 25 monumenten zichtbaar. Archeologen hebben 50 graven ontdekt.
De vijf belangrijkste historische wegen kwamen tezamen op deze heuvel. De invloed van Tara is enorm groot geweest: overal in Ierland vind je gelijksoortige heuvels.
 
De geschiedenis van Tara start zo’n 4000 voor Christus. Op deze heuvel werd een begraafplaats, de ‘Duma na nGiall’ aangelegd. Het was het begin van een cultus die drie millennia zou duren. Generatie na generatie bouwde aan het monument. Er werden indrukwekkende monumenten gebouwd en ceremonies gehouden. Aan het eind van de steentijd ontstond een grote avenue (Tech Midchuarta) waar grote en indrukwekkende ceremonieën (Rath Maeve)  werden gehouden.
 
Tara is één van de koninklijke plekken van Ierland, welke de Ierse koningen dienden. Een indrukwekkende en een mysterieuze plek.
 
The hills of Tara
Tara is one of the largest pagan burial sites in Ireland. An arena for the dead, where ceremonies and rituals were part of the cult of the dead. Today, 25 monuments are still visible. Archaeologists have discovered 50 graves.
The five most important historic roads came together on this hill. The influence of Tara has been enormous: everywhere in Ireland you will find similar hills.
 
The history of Tara starts around 4000 BC. A cemetery, the "Duma na nGiall" was built on this hill. It was the beginning of a cult that would last three millennia. Generation after generation built on the monument. Impressive monuments and ceremonies were built. At the end of the Stone Age a large avenue (Tech Midchuarta) was created where large and impressive ceremonies (Rath Maeve) were held.
 
Tara is one of the royal places of Ireland, which served the Irish kings. An impressive and a mysterious place.

Share our website