The Cotswolds

The Cotswolds
English, see below
 
De Cotswolds is een streek in Centraal-Engeland met veel heuvels. Het gebied omspant de graafschappen Somerset, Warwickshire, Wiltshire, Oxfordshire en Worcestershire, maar het grootste deel ligt in Gloucestershire. De landschappelijke architectuur, een coulisselandschap, van veel dorpen en stadjes is typisch, vooral vanwege de gebruikte kalksteen voor muren en daken. Er wordt sinds eeuwen kalksteen uit de steengroeven gewonnen. Het is er vooral grasland met enkele bossen. Oxford ligt er in het oosten, Bath in het westen.
De Theems ontspringt nabij het dorpje Kemble op vier kilometer van Cirencester, dat centraal in het gebied ligt.
 
The Cotswolds is a region in Central England with many hills. The area spans the counties of Somerset, Warwickshire, Wiltshire, Oxfordshire and Worcestershire, but the largest part is in Gloucestershire. The landscape architecture, a scenic landscape, of many villages and towns is typical, mainly because of the limestone used for walls and roofs. Limestone has been extracted from the quarries for centuries. It is mainly grassland with some forests. Oxford is in the east, Bath in the west.
The Thames rises near the village of Kemble, four kilometers from Cirencester, which is centrally located in the area

Share our website