Tobernacogany

Tobernacogany
For English, scroll below

 
Dit is een heilige bron. Bij deze bron vonden jaarlijks festiviteiten plaats op 2 januari ter ere van St. Feichin’s Day. Op 24 juni vierde men hier St. John’s day en op 29 juni St. Peter’s day.
De boom in de bron had oorspronkelijk drie flinke takken. Het is gebruikelijk dat bezoekers een munt in de bron gooien. Er werden zoveel munten in de bron gegooid dat de boom uiteindelijk stierf. De overgebleven tak bevat een flink aantal ingegroeide munten. Volgens de legende kan de boom niet branden en het water van de bron kan niet koken. Het water werkt, volgens de overlevering, heilzaam tegen tandpijn en hoofdpijn.
 
St, Feichin’s Church
In de zevende eeuw na Christus werd hier een klooster gebouwd door St. Feichin, een heilige die door heel Ierland zwierf en uiteindelijk in 660 na Christus overleed. Het klooster werd in de jaren daarna fors uitgebreid. Met de komst van de Noormannen eindigde het kloosterleven. De Noormannen sloten het klooster en bouwden even verderop een Benedictijnen klooster. Slechts één gebouw van voor de Noormannen overleefde en dat is St. Feichin’s Church. De kerk is in verval geraakt maar de begraafplaats is nog steeds te bezoeken. Hier staan oude Keltische kruizen. In de ruïne van de kerk kun je nog de resten van het altaar en de doopvont bezichtigen.

Tobernacogany
This is a holy well. Festivities took place at this well on January 2 in honor of St. Feichin’s Day. St. John's Day was celebrated here on 24 June and St. Peter's Day on 29 June. The tree in the well originally had three large branches. It is common for visitors to throw a coin into the well. So many coins were thrown into the well that the tree eventually died. The remaining branch contains a large number of ingrown coins. According to legend, the tree cannot burn and the water from the well cannot boil. According to tradition, the water is beneficial against toothache and headache.
 
St, Feichin’s Church
In the seventh century AD, a monastery was built here by St. Feichin, a saint who roamed throughout Ireland and died in 660 AD. The monastery was expanded considerably in the following years. Monastic life ended with the arrival of the Normans. The Normans closed the monastery and built a Benedictine monastery a little further on. Only one building from before the Normans survived and that is St. Feichin’s Church. The church has fallen into disrepair but the cemetery can still be visited. Here are old Celtic crosses. In the ruins of the church you can still see the remains of the altar and the baptismal font.

Share our website