Trainspotting at Lake Windermere

The lakeside & Haverthwaite railway
 
De Furness Railway werd tussen 1850 en 1860 aangelegd, op het hoogtepunt van de industriële revolutie. Doel was voornamelijk het transport van kolen en ijzererts uit de naburige mijnen. Na de aanleg werd ook het belang van toerisme ingezien en de lijn trok jaarlijks vele toeristen die langs het meer wilden reizen. Maar dit duurde niet zo heel lang.
In 1872 kocht de United Windermere Steam Yacht Company enkele stoomboten die een reguliere passagiersdienst gingen onderhouden tussen de verschillende dorpen aan Lake Windermere. Het gevolg was dat het aanbod van passagiers voor de trein drastisch terugliep. In 1938 werd de verbinding daarom gesloten en alleen in de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor het vervoer van krijgsgevangenen.
In 1946 werden de passagiersdiensten weer geopend, maar in datzelfde jaar werden enkele stations gesloten. Uiteindelijk werd de hele lijn in 1965 gesloten.
In 1973 werd besloten de lijn opnieuw te openen, echter het station van Lakeside was volledig in verval geraakt. Het huidige station is slechts een gedeelte van wat er ooit stond.
Op 2 mei 1973 vond de officiële opening plaats, en vanaf dat moment is het een toeristische trekpleister geworden.

Kijk hier voor een video impressie
 
English
The Furness Railway was built between 1850 and 1860, at the height of the industrial revolution. The main objective was the transport of coal and iron ore from the neighboring mines. After construction, the importance of tourism was also recognized and the line attracted many tourists who wanted to travel along the lake every year. But this did not last very long.
In 1872, the United Windermere Steam Yacht Company bought several steamers that operated a regular passenger service between the various villages on Lake Windermere. The result was that the supply of passengers for the train fell drastically. In 1938 the connection was closed and only used in the Second World War for the transport of prisoners of war.
In 1946, passenger services were reopened, but in the same year several stations were closed. Eventually the entire line was closed in 1965.
In 1973 it was decided to reopen the line, but the Lakeside station had completely fallen into disrepair. The current station is only a part of what once stood.
On May 2, 1973 the official opening took place, and from that moment on it became a tourist attraction.

Look here for a video impression
 

Share our website