Trinity College Library

Trinity Collega Bibliotheek
For English scroll below
 
De Trinity College Library is de universiteitsbibliotheek van Trinity College in de Ierse hoofdstad Dublin, gevestigd aan College Street. Trinity College Library is met een collectie van meer dan 4,5 miljoen werken de grootste bibliotheek van Ierland. In 1802 kocht Trinity College de Nederlandse Fagelcollectie, waardoor de omvang van de bibliotheek bijna verdubbelde. Het instituut heeft het recht van depot voor alle werken die in Ierland verschijnen en ook de enige in Ierland die de rechten heeft voor werken verschenen in het Verenigd Koninkrijk.
De bibliotheek is ondergebracht in vijf gebouwen, waarvan vier zich bevinden op de campus van de universiteit en een in St. James's Hospital, het academisch ziekenhuis van Dublin. Onder de topstukken van de bibliotheek bevindt zich het Book of Kells.
 
Trinity College Library
The Trinity College Library is the university library of Trinity College in the Irish capital Dublin, located on College Street. With a collection of more than 4.5 million works, Trinity College Library is the largest library in Ireland. In 1802, Trinity College bought the Dutch Fagel collection, almost doubling the size of the library. The institute has the right of deposit for all works that appear in Ireland and also the only one in Ireland that has the rights for works published in the UK.
The library is housed in five buildings, four of which are located on the campus of the university and one in St. James's Hospital, the academic hospital of Dublin. The Book of Kells is among the masterpieces of the library.
 

Share our website