​Walmer Castle

Walmer Castle
English see below
 
Walmer castle werd tussen 1539 en 1540 gebouwd als onderdeel van een serie artillerie forten langs de kust van Kent. Het kasteel werd volgens de toen laatste bekende technieken gebouwd. De keep en de bijgebouwen zijn allemaal rond en het geheel wordt omringd door een diepe gracht. Het kasteel is daardoor alleen via een houten brug toegankelijk.
In het kasteel staan de laarzen van Lord Wellington, de generaal die Napoleon bij Waterloo versloeg. Wellington heeft de laatste jaren van zijn leven in dit kasteel doorgebracht. Na zijn zege bij Waterloo nam hij zitting in het Britse Lagerhuis. Al snel bleek dat zijn vakmanschap als generaal onvoldoende was voor de uitvoering van zijn politie taak. Hij werd al snel weggehoond en bespot.
In 1852 overleed Wellington. Op 9 en 10 november 1852 hebben meer dan 9000 mensen het kasteel bezocht om het de laatste eer te bewijzen. Op 18 november werd hij begraven in St. Paul’s kathedraal. Langs de route stonden meer dan 1 miljoen mensen.
 
Walmer castle was built between 1539 and 1540 as part of a series of artillery forts along the Kent coast. The castle was built according to the latest known techniques. The keep and the outbuildings are all round and the whole is surrounded by a deep canal. The castle is therefore only accessible via a wooden bridge.
In the castle are the boots of Lord Wellington, the general who defeated Napoleon at Waterloo. Wellington has spent the last years of his life in this castle. After his victory at Waterloo, he took a seat in the British House of Commons. It soon became apparent that his craftsmanship as a general was insufficient for the performance of his police duties. He was quickly ridiculed and mocked.
Wellington died in 1852. On 9 and 10 November 1852, more than 9,000 people visited the castle to pay it their last respect. On November 18, he was buried in St. Paul’s cathedral. There were more than 1 million people along the route.

Share our website