​Winchester Cathedral

Winchester Cathedral
English see below
 
De bouw van de oorspronkelijke kerk startte rond 645 in opdracht van de Normandische koning Cenwahl. Hij wilde het oude geloof niet vernietigen, hij wilde het reformeren. Zo bleef het kruis hét symbool van het Normandische geloof.
In de elfde eeuw werd de kerk vervangen door de huidige kathedraal. Deze werd in 1093 geopend, maar pas dertig jaar later volledig voltooid. In de loop der eeuwen werden veel delen bijgebouwd. In de kathedraal liggen koningen en koninginnen begraven. Ook andere belangrijke personen werden er begraven. Er liggen meer dan 1000 mensen begraven in de kerk, waaronder de schrijfster Jane Austin. Ook herbergt de kathedraal de meeste plaquettes.
Inmiddels mogen er geen mensen meer worden begraven, vooral vanwege hygiënische redenen.
 
The construction of the original church started around 645 on behalf of the Norman king Cenwahl. He didn't want to destroy the old faith, he wanted to reform it. The cross thus remained the symbol of the Norman faith.
In the eleventh century the church was replaced by the current cathedral. It was opened in 1093, but  fully completed thirty years later. Many parts were added over the centuries. Kings and queens are buried in the cathedral. Other important people were also buried there. More than 1000 people are buried in the church, including the writer Jane Austin. The cathedral also houses most of the plaques.
In the meantime, no more people can be buried, especially for hygienic reasons.
 

Share our website