​Wolvesey Castle

Wolvesey Castle.
English see below
 
Dit kasteel was in het verleden de residentie van de invloedrijke en machtige bisschoppen van Winchester. In de middeleeuwen had de bisschop een belangrijke positie in de kerk en in de politiek. Hij bezat vele gebouwen en kastelen welke hem grote macht en weelde bracht.
Hoewel we tegenwoordig van een kasteel spreken, was Wolvesey eigenlijk een groot paleis. Je kwam binnen via een grote poort en na enkele honderden meters moest je weer een poort door. Je bereikte dan de stallen, schuren, de gevangenis en de verblijven van de bisschop.
Links van de ruïnes staat een barok huis, gebouwd in 1680. Dit is de huidige residentie van de bisschop.
 
This castle was in the past the residence of the influential and powerful bishops of Winchester. In the Middle Ages the bishop had an important position in the church and in politics. He owned many buildings and castles which brought him great power and wealth.
Although we speak of a castle these days, Wolvesey was actually a large palace. You entered through a large gate and after a few hundred meters you had to go through another gate. You then reached the stables, barns, prison and the bishop's quarters.
To the left of the ruins is a baroque house, built in 1680. This is the current residence of the bishop.

Share our website