Opgraving

Direct naast de ruïnes van het kasteel ligt Tintagel Island. In werkelijkheid gaat het hier om een schiereiland. In de jaren 1930 hebben hier opgravingen plaatsgevonden onder leiding van archeoloog C.A. Ralegh-Radford. Op diverse punten op het eiland heeft hij omheiningen gevonden. De conclusie luidt dat er een Keltisch klooster heeft gestaan. Het gevonden aardewerk dateert het complex als zesde-eeuws, het tijdperk van de historische Arthur. Het beeld van de passionele verbintenis van Uther en Igraine in een klooster doet vreemd aan.

Klooster

In de jaren 1990 wordt de opvatting dat het om een site van een klooster gaat, verworpen. Nieuw archeologisch onderzoek, geleid door Chris Morris van Glasgow University, bewijst dat de omheiningen overblijfselen zijn van een nederzetting met een hoge status in de periode na het vertrek van de Romeinen uit Brittannië (na 410 na Chr.). Het zesde-eeuwse aardewerk uit de Mediterrane wereld, dat ook al bij de eerdere opgraving is aangetroffen, zijn potten en kruiken waarin wijn en oliën zijn aangevoerd. Het gaat om een nederzetting die handel drijft met de Romeinse wereld. De handel duidt niet alleen op het onderhoud van internationale betrekkingen en rijkdom, maar brengt ook een verfijning aan het licht die men in het woeste land van Cornwall niet verwacht. Het is mogelijk dat de koningen van Dumnonia (de huidige provincies Cornwall, Devon en delen van Somerset) er zetelden. Een belangrijk hof, waarbij de naam van Arthur niet zou misstaan.

Artognov
En dat verband wordt na de vondst van de leisteen met inscriptie direct gelegd. Het is de eerste lijn van de inscriptie die voor de opschudding zorgde. De opgraver van de steen Kevin Brady omschrijft zijn vondst als volgt: “As the stone came out, when I saw the letters A-R-T, I thought uh-oh….” De conclusie dat het hier om een Arthur-steen gaat, is voorbarig en een sterk staaltje wishful thinking. De inscriptie heeft het namelijk niet over Arthur, maar over Artognov. ‘Art-‘ was een veelvoorkomend begin van een naam in de Keltische taal. Het voorvoegsel betekent beer en deze titel is gerechtvaardigd in een strijderscultuur. De volledige inscriptie luidt:Artognov – Pater Coliavi ficit Artognov (Dit heeft Artognov, de vader van een afstammeling van Col gemaakt). Het ficit slaat waarschijnlijk op het gebouw waarin de steen was aangebracht.
Dat het gebouw geen lang leven beschoren is geweest, lijkt zonneklaar. Voordat de muur goed en wel stond, stortte hij in. In de zevende eeuw werd de leisteen met inscriptie hergebruikt als afvoerbedekking. Dit ontlokt aan historicus Michael Wood de opmerking dat “it would be a bit of a let down to find our hero had really been a Dark Age sewerage inspector.”

Bron: Leon Mijderwijk. http://tinyurl.com/hs9l7w3

Foto: Steen met inscriptie Artognov. Bron: news.bbc.co.uk
 

Share our website