Tweede Wereldoorlog: April-Mei stakingen

De April-Mei stakingen in Twente hebben diepe sporen achter gelaten. De aanleiding voor dit massale verzet was het bevel van Generaal der Flieger Christiansen dat alle Nederlandse militairen zich opnieuw moesten melden om in krijgsgevangenschap te gaan. Veel militairen doken onder en spontaan groeide het verzet dat uiteindelijk uitmondde in deze grote staking. Uiteindelijk werden de stakingen gebroken ten koste van vele slachtoffers.
De betekenis van deze stakingen wordt vaak ondergewaardeerd. De februari staking wordt jaarlijks herdacht en was natuurlijk ook een belangrijke gebeurtenis. De April-Mei staking was eigenlijk het begin van het serieuze verzet tegen de bezetter. Men zag in dat verzet kon lonen, hoewel de prijs die daarvoor betaald moest worden, vaak erg hoog was.
 
Stork staakt, zegt het voort Twentse Krant 24-04-1994
Oldenzaal ontsnapt aan een catastrofe Twentse Krant 06-05-1995
Spontane daad van volksverzet Twentse Krant 24-04-1994
Wie mij lief heeft, volge mij Twentse Krant 24-04-1994
De staking was een voorbereide actie Twentse Krant 24-04-1994
Staking wakkerde verzet niet aan Twentse Krant 24-04-1993
 
Kijk hier voor een uitzending van TV3 uit 1993 over deze stakingen

U kunt deze artikelen gratis downloaden. De komende maanden worden hier nog honderden artikelen geplaatst. Dit is niet mogelijk zonder financiële steun. Ik vraag u dan ook een financiële bijdrage te doneren. Het rekeningnummer is NL42RABO0169121224 t.n.v. JGT Damhuis o.v.v. WO-II kranten.
Share our website