Tweede Wereldoorlog: Frankrijk

Frankrijk was tijdens de oorlog opgedeeld in twee delen: het door de Duitsers bezette gedeelte en Vichy Frankrijk, dat collaboreerde met de bezetter. Pétain stond hier aan het hoofd van de marionettenregering. Uitgerekend hij, de held van de Eerste Wereldoorlog, liet zich door de Duitsers fêteren. Frankrijk kende een goed georganiseerd verzet. Daarnaast hebben vele Fransen met de Duitsers gecollaboreerd. In Frankrijk is dat nog steeds een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Zelfs François Mitterand stond op een gegeven moment ter discussie.
Oud en ziek maar nog onnavolgbaar – Twentse Krant 17 september 1994
Mitterrand heeft een gerust geweten - Twentse Krant 13 september 1994
Mitterand: ik had Vichy-lintje – Telegraaf 4 september 1994
Boekje open over Mitterrands oorlogsverleden - Twentse Krant 6 september 1994
Oud, ziek en ondoorgrondelijker dan ooit - Twentse Krant 24 september 1994
Rechter buigt zich over verloren Franse eer - Twentse Krant 5 maart 1995
 
U kunt deze artikelen gratis downloaden. De komende maanden worden hier nog honderden artikelen geplaatst. Dit is niet mogelijk zonder financiële steun. Ik vraag u dan ook een financiële bijdrage te doneren. Het rekeningnummer is NL42RABO0169121224 t.n.v. JGT Damhuis o.v.v. WO-II kranten.
Share our website