Tweede Wereldoorlog: Italië

De rol van Italië is op z’n minst dubieus te noemen. Hitler was een bewonderaar van Mussolini, die veel eerder aan de macht kwam. Italië was geen echte grootmacht, zoals Duitsland was. Uiteindelijk bleek Mussolini niet meer dan een marionet te zijn van de führer. Ook militair gezien stelden de Italianen niet zoveel voor.
Hitler vroeg paus om bemiddeling – Twentse Krant 4 februari 1993
Mussolini hielp Freud bij Hitler – Twentse Krant 13 april 1993
Veel verzet Italie tegen Holocaust in WO-II – Twentse Krant 2 december 1993
 
U kunt deze artikelen gratis downloaden. De komende maanden worden hier nog honderden artikelen geplaatst. Dit is niet mogelijk zonder financiële steun. Ik vraag u dan ook een financiële bijdrage te doneren. Het rekeningnummer is NL42RABO0169121224 t.n.v. JGT Damhuis o.v.v. WO-II kranten.
Share our website