Tweede Wereldoorlog: Leven in Duitsland

Het leven in Nazi Duitsland ging gewoon door, of toch niet? Was de bevolking wel zo loyaal aan de Nazi’s? Voor de militairen was de zogenaamde ‘Führer-eed’ bijna heilig. Deze was belangrijker dan de geldende wetten. Vele oorlogsmisdadigers probeerden zich na de oorlog op het ‘Befehl ist Befehl’ principe te beroepen. In theorie zou dat inhouden dat slechts degene die het bevel geeft, verantwoordelijk is, en niet de uitvoerder van het bevel. Natuurlijk kende Duitsland ook vele aanhangers van het nazisme. Leni Riefenstahl heeft weliswaar geen oorlogsmisdaden begaan, maar was wel degene die alles op film vastlegde. Na de oorlog kreeg ze hiervan de rekening gepresenteerd. Ze beweerde dat ze afstand had genomen van het systeem maar er zijn maar weinigen die dit geloofden. Toch heeft haar naoorlogse werk uiteindelijk toch ook waardering gekregen. Daarnaast was zij haar tijd ver vooruit. Zij maakte met revolutionaire technieken films van onder andere de Olympische Spelen en de partijdagen van de nazi’s.
Leni Riefenstahl: cineaste in de schaduw van de Fuhrer – Twentse Krant 6 april 1994
De eed op de Führer en vaderland ging boven het eigen geweten – Twentse Krant 28 mei 1994
Partijdag Nazi’s – bron onbekend
Meldt u aan bij de Waffen SS – bron onbekend
Ik zei tot ons volk… - bron onbekend
 
U kunt deze artikelen gratis downloaden. De komende maanden worden hier nog honderden artikelen geplaatst. Dit is niet mogelijk zonder financiële steun. Ik vraag u dan ook een financiële bijdrage te doneren. Het rekeningnummer is NL42RABO0169121224 t.n.v. JGT Damhuis o.v.v. WO-II kranten.
Share our website