Tweede Wereldoorlog: Stakingen

In Nederland werden een tweetal stakingen legendarisch maar ook tragisch. Zowel de Februaristaking als de april-mei stakingen gingen gepaard met veel Duits geweld waardoor vele slachtoffers vielen. Onschuldige mensen die opkwamen voor hun joodse medemens. Toch worden deze stakingen ook geroemd, vanwege de moed en vastberadenheid die de stakers toonden. Velen moesten dit met hun leven bekopen, anderen werden gevangen gezet en weer anderen op transport gezet.
April-mei staking – TV3 4 mei 1993
Bloemenkransen rond Dokwerker – Twentse Krant 26 februari 1996
 
U kunt deze artikelen downloaden. De komende maanden worden hier nog honderden artikelen geplaatst. Dit is niet mogelijk zonder financiële steun. Ik vraag u dan ook een financiële bijdrage te doneren. Het rekeningnummer is NL42RABO0169121224 t.n.v. JGT Damhuis o.v.v. WO-II kranten.
Share our website