Vesting Berlijn portaal naar de dood

In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog en met de overgave in het zicht, gebood Hitler alle strijdkrachten stand te houden. Hij zag nog steeds mogelijkheden de kansen te laten keren. Veel steden werden tot vesting benoemd, wat inhield dat ze met alle mogelijke middelen tot de laatste man verdedigd moesten worden. Oude mannen werden opgeroepen om ingedeeld te worden bij de Volkssturm. Ook de Hitlerjugend werd gemobiliseerd. Zo werden kinderen van 14, 15 en 16 jaar de oorlog ingestuurd, vaak bewapend met alleen een pantservuist en zonder enige ervaring. Naarmate de Russen Berlijn naderden brak er steeds meer paniek uit onder de bevolking. De Russen zouden barbaren zijn die vrouwen verkrachten en kinderen vermoorden. Dit soort excessen kwamen natuurlijk voor, maar het was vooral de Duitse propagandamachine die deze boodschap uitzond om de bevolking te mobiliseren. Daarom eiste Hitler dat Berlijn een vestingstad zou worden, die met hand en tand zou worden verdedigd. De ARD zond in 1995 deze documentaire uit over de vesting Berlijn

Na de oorlog ontstond de mythe over Adolf Hitler en zijn laatste hoofdkwartier. In de Duitse documentaire 'Das letzte Führerhauptkwartier' gaan onderzoekers op zoek naar de resten van zijn hoofdkwartier.

Foto: WW-II Forum. https://tinyurl.com/ya3qr993
Share our website