Boek der Kelten

Het boek der Kelten
For English, scroll below.
 
Het Book of Kells, soms Boek van Columba genoemd (Iers: Leabhar Cheanannais - Ceanannais is de genitief van de Ierse naam van Kells) is een evangeliarium dat de vier evangeliën van het Nieuwe Testament in het Latijn bevat, samen met andere voorafgaande teksten en tabellen. Het manuscript bevindt zich in de Trinity College Library in Dublin, Ierland.
Het Book of Kells werd rond het jaar 800 geschreven door Keltische monniken en geldt als een meesterwerk van de westerse kalligrafie in insulaire stijl. De teksten van de evangeliën zijn grotendeels overgenomen in de versie van de Vulgaat, hoewel het boek ook een aantal passages bevat van eerdere versies van de Bijbel, de Vetus Latina. De ongeëvenaarde rijke versiering bestrijkt onder meer tien paginagrote afbeeldingen en pagina's met levendige hoofdletters met tussen de regels door kleine miniaturen.
Het manuscript bevat 340 folia en is sinds 1953 gebonden in vier delen. De naam van het manuscript komt van de Ierse Abdij van Kells, waar het manuscript eeuwenlang bewaard werd. 
 
The Book of Kells

The Book of Kells, sometimes called the Book of Columba (Irish: Leabhar Cheanannais - Ceanannais is the genitive of the Irish name of Kells) is a gospel that contains the four New Testament gospels in Latin, along with other preceding texts and tables . The manuscript is located in the Trinity College Library in Dublin, Ireland. The Book of Kells was written by Celtic monks around the year 800 and is regarded as a masterpiece of Western calligraphy in island style. The texts of the Gospels are largely taken over in the version of the Vulgate, although the book also contains a number of passages from earlier versions of the Bible, the Vetus Latina. The unrivaled rich decoration covers ten full-size images and pages with lively capital letters with small thumbnails between the lines. The manuscript contains 340 folia and has been bound in four parts since 1953. The name of the manuscript comes from the Irish Abbey of Kells, where the manuscript was preserved for centuries.

Share our website