Voormalige pakhuizen van de VOC

De voormalige pakhuizen van de VOC zijn goed bewaard gebleven. Ze zijn in de tachtiger jaren gerestaureerd en dienen nu als maritiem museum. 

Share our website